Khuyến mãi tốt nhất đến hết ngày 30/04/2017 cho các dòng xe Honda City, Honda Civic, Honda CRV. 

Công nghệ cốt lõi